Vyberte stránku

Privátní zpravodajská služba

RISK MANAGEMENT

Správa a inkaso pohledávek

Správu a řízení inkasa pohledávek provádíme od roku 2003, vyvinuli jsme ucelený flexibilní systém řešení pohledávek mimosoudní cestou. Klienty zastupujeme zejména na základě plné moci, smlouvy o postoupení pohledávky, případně mandátní smlouvy. Veškeré smluvní ujednání mezi společností Emissar intelligence agency s.r.o. a klientem dochází k tzv. legalizaci notářským ověřením podpisů smlouvy a příloh dodaných klientem.

Správa a inkaso pohledávek poskytuje i preventivní poradenství před možným rizikem vzniku pohledávky před splatností a její zajištění. Inkaso pohledávek realizujeme formou správy  nebo vykoupením pohledávky. Specializovaný tým správy a inkasa pohledávek Vám vypracuje na zákledě reálných informací nabídku obou forem inkasa pohledávky.

Správa a inkaso pohledávek pracuje v týmu analytiků, právníků, inspektorů, a využíváme neveřejné registry informací. Úspěšnost inkasa pohledávek dlouhodobě držíme na 83 % vyřešených obchodních případů.

Poskytujeme prémiové služby mimosoudního inkasa pohledávek, standardní odměna realizovaného inkasa činí 50 % z vymožené částky, na přijatou pohledávku nepožadujeme zálohy k realizaci inkasa pohledávky. V případě nevymožení pohledávky z dlužníka, neplatíte námi poskytnuté služby.

V rámci správy a inkasa pohledávek vypátráme předmět nájemní či leasingové smlouvy, zajistíme dokumentaci o neoprávněném užívání cizí věci, předmět nájemní/leasingové smlouvy zadržíme a dočasně uskladníme ve vlastních elektronicky monitorovaných prostorech. Případně uspořádáme veřejnou dražbu zadržených vozidel/strojů/techniky.

Ochrana ekonomických zájmů klienta

Ochrana ekonomických zájmů klienta je naší prémiovou službou. Prioritně řešíme průmyslovou špionáž a její dopady na hospodářské výsledky obchodních společností; průmyslová špionáž je dnes běžným nástrojem k získání náskoku v generaci zisku a oslabení konkurence na trhu. Specializovaný tým odhaluje, dokumentuje a realizuje zabavení či zničení výrobku s padělanou ochrannou známkou na základě zadání klienta.  Prověrky zaměstnanců, ověřování pravdivosti obchodních záměrů Vašeho byznys partnera, analýzu právních podkladů k uzavírání smluv a jejich reálná zajištění movitým či nemovitým majetkem. Provádíme soukromé vyšetřování zneužití  informací v obchodním styku.

Provedeme detekci špionážní techniky ve Vaší kanceláři, domě a vozidle. Technologie neustále inovujeme s příchodem nových zařízení k monitoringu Vašeho soukromí.

Klientům  předkládáme fakticky stav věci a rizika s tím doprovázené, analyzujeme a vyhodnocujeme informace z neveřejných rejstříků, fyzické prověrky, právní náhled, znalecké posudky. Shromážděné informace vyhodnocujeme ve specializovaném týmu odborníků, klientům neprodleně předkládáme plán minimalizace rizik.

Klienty mnohdy doprovázíme z bezpečnostních důvodů ke sjednávání smluv a jejich plnění, diskrétně v roli asistentů zabezpečíme ekonomické zájmy klienta i v zemích Balkánu s využitím našich ozbrojených kontraktorů a speciálně upravených neoznačených vozidel. Podnikat a být úspěšný přináší řadu bezpečnostních rizik, aktuální fenomén vydírání podnikatelů a obchodních společností je čím dál sofistikovanější. Ať již se jedná o klasické  nebo o sofistikované organizované vydírání nebezpečnými pachateli, doporučujeme našim klientům neodkladně jednat. Razíme teorii vojenských kontraktorů „S vyděrači se nevyjednává, vyděrači se likvidují“.

V rámci ochrany ekonomických zájmů klienta připravíme regulérní výběrová řízení na nákup zboží a služeb. Procesy a pravidla specializované pro výběrová řízení zaručují dodání zboží a služeb ve sjednané kvalitě,  dodržení termínu dodání a předmětu smlouvy.

Zastoupíme klienty před úřady a obchodními společnostmi, prémiový servis  „Emissar“ realizuje zastupování klientů v diskrétním režimu. Veškeré operace se dějí jménem společnosti Emissar intelligence agency s.r.o., ať již jde o nákup zboží a služeb, případně příjem zboží a listovních zásilek v sídle naší společnosti, zásilku přepošleme nebo diskrétně doručíme klientovi na danou adresu.

Disponujeme specialisty v oblasti práva, jsme schopni Vás zastoupit ve všech typech řízení. Připravíme Vám obchodní smlouvy s doložkou o okamžité vykonatelnosti, zastoupíme Vás při případném výkonu doložky o okamžité vykonatelnosti, připravíme smlouvy o převodech obchodního podílu, zajistíme kupce Vaší společnosti s trvalým pobytem v Ruské federaci či v Asii, zajistíme Vám právně způsobilého jednatele do Vaší obchodní společnosti.

Obchodní dokumenty Vám legalizuje naše spolupracující notářská kancelář.

Investice

Investicemi a investičními příležitostmi se specializujeme v rámci správy a inkasa pohledávek. Zkušenosti a informace nás předurčují v daných případech, ke generaci zisku bez rizikového faktoru. Investujeme v oblasti odkupu pohledávek, nákupu výhodně zadlužených nemovitostí a krátkodobého financování zajištěných podnikatelských projektů. Finance po důkladném analytickém a právním posouzení poskytujeme pouze na základě notářského zápisu o právním úkonu se svolením k vykonatelnosti solventním klientům.

Investice námi poskytnuté na základě analýzy našich ekonomů, právním zajištěním okamžité vymahatelnosti nároku ze smlouvy o poskytnutí financí a specializovaného týmu inspektorů inkasa se stali bezrizikové investiční příležitosti pro naše klienty a pro bezpečné generování zisku.

Investiční příležitosti nabízíme našim klientům s kompletním servisem společnosti Emissar intelligence agency s.r.o., poskytnutá investice generuje minimálně 20% zúročení vkladu investora maximálně na 90 dnů.

Financujeme obchodní případy malého i velkého rozsahu, našim klientům poskytujeme investiční příležitosti od 10 000 Kč do 3 000 000 Kč.

Nepožadujeme po investorech doložení nabití finanční hotovosti poskytnuté na investice společnosti Emissar intelligence agency s.r.o. Neposkytujeme třetím stranám informace o našich investorech na základě uzavřené smlouvy o zastupování investora a doložky absolutní mlčenlivosti, Vaše investice není elektronicky vedena v žádných rejstřících.

Poskytujeme bezpečné nebankovní uložení finanční hotovosti našich klientů, finanční hotovost není předmětem elektronické kontroly a předpisů o bankovnictví Evropské unie.

        

KONTAKT

Emissar intelligence agency s.r.o.
Kubelíkova 1224/42
13000 Praha
IČO: 27063241

Spisová značka: 93568 C, Městský soud v Praze
Email: info@emissar.net

Management společnosti:

Jednatel společnosti
Viktor Pyško
viktor.pysko@emissar.net
T: +420 777 770 792

Správa a řízení inkasa pohledávek společnosti
David Dembiski, MBA
david.dembiski@emissar.net
T: +420 777 779 531

Finančně analytický ředitel společnosti
Ing. Martin Hess
inkaso@emissar.net

Personální ředitel společnosti
Bc.  Lucie Nováková
personalni@emissar.net

Provozní ředitel pereme-čistíme.cz
Ing. Petra Jílková
ostrava@pereme-cistime.cz